About

Om Oss

Teamet vårt består av profesjonelle og løsningsorienterte rådgivere

Våre Rådgivere

Khalique Rana

Daglig Leder


Mobil: 93499522

post@sagafinans.no

att: KR

Arleta Solemdal

Senior Rådgiver


Mobil: 90139821

post@sagafinans.no

att: GK

Geil Olsen

Kunderådgiver


Mobil:

post@sagafinans.no

att: AS

Vi hadde et finansieringsbehov som gikk litt utenom det vanlige, med eksisterende bolig og fritidseiendom samt ett ønske om å få finansiert en ytterligere utleiebolig fikk veldig god hjelp av deres rådgiver.


#Nina Andersen

Referanser

er det deg?

Kunderådgiver


Mobil:

post@sagafinans.no


Opplysningsplikt:


Som finansagent for flere banker vil vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere banker.. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn. Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.


Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 - 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter. 

Hold deg oppdatert..................

Følg oss på sosiale medier

Saga Finans AS (Org nr 919 480 424)

(0047) 93 49 95 22