Services

Tjenester

Velkommen til Saga Finans

Vi hjelper deg med

BOLIGLÅN

 • Nytt boliglån
 • Mellomfinansiering
 • Seniorlån

REFINANSIERING

 • Refinansiere boliglån
 • Refinansiering med sikkerhet
 • Refinansiering uten sikkerhet
 • Slette betalingsanmerkninger
 • Refinansiering av billån
 • Samle dyre smålån


BILLÅN

 • Båtlån
 • Billån
 • MC/ATV/Vannscooter/ annet
 • Leasing

FORSIKRING

 • Skadeforsikring
 • Inntektsforsikring
 • Personforsikring


Alt du trenger å vite når du skal kjøpe bolig

Om du skal ut på boligmarkedet for første gang eller bytte bolig, vil du uansett oppleve at det er mye å tenke på og ta hensyn til. Det dukker opp mange spørsmål og det oppleves gjerne som en stor avgjørelse å ta. Kanskje er det både skremmende og gledelig på en gang. Du kan forberede deg i det vide og brede, men til slutt er det gjerne magefølelsen som gjør at du velger akkurat den ene boligen.

Ord og uttrykk knyttet til boligkjøp


Aksjeleilighet: Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Annuitetslån: Et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I starten er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Dermed er summen konstant så lenge renten ikke endrer seg.

Avdrag: Den delen av tilbakebetalingen som reduserer selve lånebeløpet ditt.

Borettslag: Dette er et andelslag som gir andelseierne bruksrett til en av boligene. Du er andelseier, leier en leilighet av borettslaget og er i tillegg medeier i borettslaget.

Bud: Bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til en pris du oppgir. Første bud må være skriftlig, mens eventuelle bud i ettertid kan gis per telefon til megler. Bud er bindende til akseptfristen går ut. Det vil si at du ikke kan trekke tilbake budet eller angre deg når bud først er gitt.  Dokumentavgift:


En pålagt avgift du må betale til staten når du overtar som eier av en eiendom (selveier) og tinglyser dette i et offentlig register. Avgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen og det er kjøper som betaler denne avgiften. Dette hjelper megler/banken deg med.

Etableringsgebyr: En engangssum du må betale for å få opprettet et lån. I tillegg kommer ofte et depotgebyr som er en engangskostnad til banken for å etablere sikkerhet knyttet til lånet.

Fellesgjeld: Leilighetens andel av borettslagets gjeld. Gjelden fordeles på hver boenhet og kommer i tillegg til kjøpesummen. Fellesgjelden nedbetales gjennom husleien.

Finansieringsbevis (Lånebevis): Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Forkjøpsrett: Medlemmer i et borettslag har første rett til å kjøpe boligen i samme borettslaget, tilsvarende høyeste bud som er kommet inn. Det er ikke alle borettslag som har denne ordningen.

Hjemmelshaver: Den/de som står som eier(e) av fast eiendom i grunnboken.

Kausjon/Kausjonist: Kausjon stilles ofte som sikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. En kausjonist er en som garanterer for at du kan betale tilbake hele eller deler av lånet ditt. Banken vil dessuten ofte kreve at kausjonisten stiller sikkerhet for sin forpliktelse, ofte gjennom pant i egen bolig (realkausjonist). Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, er det kausjonisten som overtar dine forpliktelser i henhold til egen avtale med banken.

Pant: Sikkerhet i eiendom som garanterer at banken får tilbakebetalt lånet. Det utstedes en panterett  (pantobligasjon) som viser at en slik avtale er inngått.

Renter: Renter er hva det koster å ha et lån, og oppgis alltid i prosent.

Sameie: Når to eller flere personer eier en bolig eller eiendom sammen.

Selveierbolig: Betegnelse på selveierleiligheter, eneboliger, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register som viser hvem som eier eiendommene og eventuelle heftelser.

Serielån: Et serielån er et lån med variable terminbeløp, hvor avdragene er de samme hver gang. Rentedelen synker etter hvert som lånet blir nedbetalt, og dermed vil terminbeløpet bli mindre og mindre.

Solgt "som den er": Boligen selges som den er med de feil og mangler som synes. I dette tilfellet har selger begrenset ansvar for feil og mangler, men må likevel gi korrekte opplysninger om boligen.

Termingebyr/månedsgebyr: Et gebyr i forbindelse med hver betaling.

Tinglysning: Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom skal tinglyses. Opplysningene registreres i grunnboken. Formålet med tinglysning er å skape et rettsvern for rettigheter i fast eiendom.

Tinglysningsgebyr: En avgift du må betale til staten for å registrere dokumenter/avtaler. Eksempel: Når du har kjøpt en selveierbolig må du betale gebyr for tinglysning av skjøte og panterett/pantobligasjon. Dette hjelper megler/banken deg med. Det er et gebyr per dokument.


VÅRE KUNDER SIER OM OSS

Jeg trodde jeg hadde bankens laveste rente. Takket være Julie i Saga Finans at jeg nå sparer flere tusen kroner i året på renter på huslånet mitt


#Josef

Hold deg oppdatert..................

Følg oss på sosiale medier

Saga Finans AS (Org nr 919 480 424)

(0047) 93 49 95 22